PÁLYÁZATOK

 

Magyar Falu Program – Út-, hídépítés/felújítás 2020 http://www.szpuspoki.hu/?page_id=1923

A Mátra Nyugati Kapuja Turisztikai Projekt http://www.szpuspoki.hu/?page_id=1371

ÉMO Szennyvíz elvezetési és kezelési fejlesztése http://www.szpuspoki.hu/?page_id=1390

Zagyva völgyi Kerékpárút építése http://www.szpuspoki.hu/?page_id=1375

Energetikai korszerűsítés http://www.szpuspoki.hu/?page_id=1353

Iparterület kialakítása 21-es főút mellett http://www.szpuspoki.hu/?page_id=1378

Magyar Falu Program – Orvosi eszközök 2019 http://www.szpuspoki.hu/?page_id=1714

Bóbita Bölcsőde kialakítása http://www.szpuspoki.hu/?page_id=1841

Magyar Falu Program – Egyházi tulajdonban lévő temetői kerítés kialakítása Szurdokpüspökiben 2019 http://www.szpuspoki.hu/?page_id=2052

A helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén

TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003

Tar Község Önkormányzata, valamint Pásztó Város Önkormányzata, Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, Alsótold Község Önkormányzata és Kozárd Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében azzal a céllal, hogy fejlessze az érintett területen élő közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatát, a helyi civil társadalom felkarolásával pedig segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását. További cél az önkéntesség általános elfogadtatása, az önálló cselekvési képességek, a civil aktivitás, a helyi identitás, valamint a településekhez, térségekhez való kötődés erősítése és ezzel a térségre kifejezetten jellemző elvándorlás csökkentése.

Konzorcium vezető: Tar Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Pásztó Város Önkormányzata, Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, Alsótold Község Önkormányzata, Kozárd Község Önkormányzata

Projekt összköltsége: 73 565 860 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt időtartama: 2018.01.01. – 2021.04.30.

A projekt során – a közösségek részvételével – megvalósuló felmérés és tervezés a térség aktuális társadalmi, gazdasági helyzetének és mobilizálható erőforrásainak a feltárását, az eredmények és az abból eredő cselekvési és fejlesztési szükségletek, javaslatok közösségi megvitatását, valamint egy helyi cselekvési terv elkészítését foglalja magába.

Bővebb információ: Tar Község Önkormányzata, 3073 Tar, Szondy György út 92.          Tel: 06-32-470-777, e-mail: titkarsag@tarközség.hu

IPARTERÜLET KIALAKÍTÁSA SZURDOKPÜSPÖKIBEN A 21-ES FŐÚT MELLETT

TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Szurdokpüspökiben

TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015

Szurdokpüspöki önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004

„Szurdokpüspöki Jakabi Idősek és Demens Személyek Klubjának felújítása” c.,               TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015

Ajánlati dokumentáció

Ajánlattételi felhívás

Bontási jegyzőkönyv

Vállalkozási szerződés

TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014 – A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA SZURDOKPÜSPÖKIN AZ ÓVODA FEJLESZTÉSÉVEL

MÁTRA NYUGATI KAPUJA – TURISZTIKAI PROJEKT

Projekttábla_szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Szurdokpüspökiben

TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026 Püspöki Idősekért

Sajtóközlemény

Projekttábla_Püspöki Idősekért

Szurdokpüspöki KEOP pályázat – Sajtóközlemény 

Szurdokpüspöki ÉMOP-3.2.1-D-11-2011-0059-Sajtóközlemény-141210 (2)

28a1713c-e7b7-4b63-a139-ceefd4c8b475

1cbfea54-a96c-4d9e-aa4b-0e59b15cbc7764fd8493-b401-48d2-a74f-095baf00692a66d165ed-2a38-4d35-9dac-d9c68705a13190dad17f-b3d5-42b0-8144-f4c31cef914c2538b52c-32ba-4aee-9245-18ebe03b0b91613644c4-f50b-4e50-92ea-fb4e19b11261f5198f64-a8c7-4038-9043-90acf3e675c5

TÁMOP 3.2.3.A-11/1-2012-0090 “Múlt – jelen – jövő a Palócföldi Szurdokpüspökiben”

ÉMOP 3.2.1/F-10-2011-0088 pályázat; leírás a Hírmondóból

PÁLYÁZAT- TIOP-1.1.1/07/1 sz. Informatikai infrastruktúra fejlesztése…

_____________________________________________________

TOVÁBB SZÉPÜL SZURDOKPÜSPÖKI TELEPÜLÉSKÉPE, JAVULNAK A KÖZLEKEDÉSI FELTÉTELEK

Ifjusag_utca2n   Megindultak a munkagépek, 2009. augusztus hónapban megkezdődött Szurdokpüspökiben az útfelújítás. Sikeres pályázati programja alapján Szurdokpüspöki Község Önkormányzata 18 millió forintos támogatást nyert el az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program keretében helyi közutak felújítására.
   Az ÉMOP-3.1.3.-2008-0210 számú, vidékfejlesztést kiegészítő településfejlesztési támogatásból és az ehhez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból megújulhat az Ifjúság, a Vörösmarty, a Gárdonyi, a Hársfa és a Szélgát utak burkolata.
   A támogatási szerződés aláírását követően nyilvános közbeszerzési eljárás keretében került sor a kivitelező kiválasztására, melynek eredményeként az egri COLAS Építő Zrt. végezheti el az útfelújítási munkákat. 
   A munkák során az útalap javításokat, szerkezetcseréket követően elhelyezett kiegyenlítő rétegre 3840 m2 új aszfaltburkolat kerül, s felújítják a kétoldali útpadkát is. 
Vorosmarty_utcan   A beruházást az önkormányzat közhasznú munkások közreműködésével egészíti ki. Ennek keretében felújítják a környező zöldterületeket, karbantartják az út menti árkokat.

   A támogatás és a helyi összefogás eredményeként a településen szépül a lakókörnyezet, javulnak az életminőség környezeti feltételei.

____________________________________________________________________

AKADÁLYMENTESÍTÉS SZURDOKPÜSPÖKIBEN

   Az akadálymentesítés azon tudatos tevékenységek összefoglaló neve, melyek a különféle (fizikai, érzékszervi vagy szellemi) fogyatékossággal élők számára igyekszik olyan körülményeket biztosítani, amelyek lehetővé teszik számukra minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben akadályoztatva vannak.

   Szurdokpüspöki Községi Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív Programja (ÉMOP) keretén belül Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben tárgyú felhívásra

Háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat és gyógyszertár
akadálymenetesítése Szurdokpüspökiben
 
– címmel nyújtott be pályázatot.
 
   A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogató döntése alapján az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló a projekt 8. 343.190 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt időtartama: 2009. január 1. – 2009. június 30.    A fejlesztéssel teljes körű akadálymentesítést valósít meg az önkormányzat, amely a fogyatékkal, segítséggel élők minden csoportjának esélyegyenlőségét biztosítja.
   Akadálymentes parkolóhely kerül kialakításra, és a rámpa megépítésével az orvosi rendelőnek, védőnői szolgálatnak és fiókpatikának otthont adó Szurdokpüspöki, Szabadság út 42-44. szám alatti épületbe kerekesszéket használók, babakocsival érkező kismamák és járást segítő eszközöket használó idős emberek lépcső igénybevételek nélkül juthatnak be. 
   Megszüntetésre kerülnek az eddig akadályt jelentő küszöbök. A megújuló burkolatba jelölésre kerülnek a vezetősávok, melyek segítik a látássérültek közlekedését, tájékozódását. A mozgássérültek igényeinek is megfelelő kulturált akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra.
   Az épületben alkalmazásra kerül a kommunikációs akadálymentesítés fontos eszköze az indukciós hurok, amely a siketek és nagyothallók számára a szóbeli információhoz való hozzáférés megkönnyítését jelenti. Az elektromágneses indukció elvén működő rendszer hallókészüléket használó hallássérültek számára nyújthat segítséget.
  • Turisztika

Vélemény, hozzászólás?